Manifest

FORŢA CIVICĂ:
PRINCIPII DOCTRINARE ŞI DE ACŢIUNE POLITICĂ

Forța Civică se definește ca o forță politică pragmatică ce pune rezolvarea problemelor
publice și naționale pe primul plan. Identitatea doctrinară, strategia politică precum și
organizarea sa ca partid sunt toate subsumate acestei priorități absolute, ele derivând
direct și nemijlocit din aceasta. Obiectivul concret și precis definit al Forței Civice este de
a mobiliza și organiza politic cel mai activ și responsabil segment al societății românești
pentru a răspunde la cele trei mari provocări ale actualei etape istorice prin care trece
țara noastră:
(a) Pe termen scurt: criza politico-economică acută generată de actuala Putere și de
acțiunile ei contrare interesului național.
(b) Pe termen mediu: criza cronică de sistem prin care trece România. Politic,
economic, social, cultural, demografic și intelectual România se află într-o situație
critică. Forța Civică consideră că Romania trebuie să treacă printr-o reformă
structurală profundă care să o rupă de cercul vicios al ultimilor 20 de ani. Forța
Civică își propune să pregătească bazele politice și organizaționale ale acestui
demers și să colaboreze în acest sens cu societatea civilă, mediul de afaceri,
sindicatele, mediul academic, formatorii de opine precum și cu toate forțele
politice din spectrul politic care înțeleg gravitatea situației și își asumă acest
obiectiv.
(c) Pe termen lung: reaşezarea şi relansarea proiectului autohton şi consolidarea
identității nationale in noul context European şi mondial al secolului 21. Forța
Civică consideră că Romania trebuie să respingă orice alternative ce ii neagă sau
marginalizează identitatea şi vocația occidentala. Forța Civică susține hotarât ca
Romania sa fie parte a Europei Unite şi a Comunitatii Nord Atlantice. Pornind de la obiectivele şi direcțiile de acțiune de mai sus, Forța Civică îşi întemeiază
identitatea doctrinară pe trei mari direcții care in viziunea sa oferă cele mai constructive
principii şi idei necesare confruntarii cu provocările istorice mai sus mentionate:
liberalismul, conservatorismul şi creştin-democrația. Toate cele trei sunt astăzi asociate
cu dreapta contemporană de inspirație occidentală şi, pe cale de consecință, Forța Civică
îşi proclamă ataşamentul ideologic față de principiile directoare pe care se fondează
familia popularilor europeni.

Demnitatea umană
Demnitatea umană este, pentru Forța Civică, valoarea centrală a proiectului său politic.
La douăzeci de ani de la decembrie 1989, este momentul ca, în fine, omul să însemne,
pentru politica românească, mai mult decât o entitate abstractă, exploatată pentru
obținerea de voturi. Ţinta politică a proiectului intelectual şi politic al Forței Civice este
repunerea demnității umane în mijlocul efortului de reformare şi de guvernare a
statului.
Demnitatea umană este expresia încrederii în posibilitatea României de a uni, în mod
robust şi fericit, cele două tendințe pe care se bazează binele comun, în materie
economică, socială şi culturală, autonomia individuală şi solidaritatea. Politica trebuie
înțeleasă nu ca o căutare abstractă a unei fericiri statistice, ci ca o tentativă de a acorda
personalității umane poziția ei naturală în cadrul societății şi în raport cu statul.
Demnitatea umană este valoarea care nu poate fi realizată decât în limitele unui stat
limitat, dar puternic, în limitele unui stat care încurajează naşterea şi dezvoltarea unui
instinct sănătos al dezvoltării individuale. Împotriva socialismului, ce striveşte individul
sub povara inertă a colectivismului, direcția liberal-conservatoare este preocupată să
integreze personalitatea umană în cercurile comunităților locale şi ale tradiției.
Demnitatea umană este pavăza ce garantează că economia la scară umană este atentă
la detaliile concrete ale existențelor pe care le afectează fiecare dintre politicile aplicate.
Demnitatea umană înseamnă încrederea în religie, în familie şi în proprietate, înseamnă încrederea în viitorul României ca o reunire de cetățeni – proprietari, dotați cu
independență economică şi scoşi de sub jugul dependenței de ajutorul social.
O economie la scară umană
Este, acum, la douăzeci de ani de la revoluție, momentul ca dezvoltarea economică a
României să se realizeze având în minte nu exigențele statistice, ci imperativul
demnității umane şi al vitalității individuale şi comunitare. Compromisă de clientelism şi
de patronajul diferitelor guvernări succesive, economia a încetat să mai fie acel motor
ce oferă omului încrederea în viitor şi în posibilitatea unei dezvoltări a personalității sale.
Este timpul ca economia să fie raportată la aspirațiile celui care este temelia Republicii –
cetățeanul. Este timpul ca viziunea unei economii la scară umană să însemne ieşirea din
ciclul subdezvoltării. Este timpul ca energiile individuale să nu mai fie strivite de povara
datoriilor acumulate prin acțiunea iresponsabilă a elitelor politice. Este timpul ca sursa
prosperității să fie inventivitatea şi imaginația individuală, iar nu poziția pe care oficialii
politici şi acoliții lor o dețin în raport cu statul. Economia la scară umană este alternativa
la lipsa de orizont şi la pauperizare. Economia la scară umană este chemată să redea
României viitorul de care a fost deposedată.
Un stat limitat şi puternic
Eliberat de povara clientelismului şi a corupției, statul român este obligat să îşi
redescopere vocația sa naturală, aceea de a fi un garant al respectării legii şi un actor ce
intervine în sferele strategice de guvernare pe care şi le asumă. Statul limitat şi puternic
este opusul acelui stat ce nu conteneşte să îşi extindă puterile în detrimentul individului
şi comunității. Un stat limitat şi puternic nu ezită să îşi precizeze domeniile în care poate
gestiona resurse şi imagina politici publice. Un stat limitat şi puternic nu poate exista
fără ca apărarea şi ordinea publică să fie garantate. Un stat limitat şi puternic
dialoghează cu societate, fiind atent ca intervențiile sale să nu prevină naşterea unor
nuclee organice de dezvoltare. Un stat limitat şi puternic este cel care dă sentimentul cetățeanului că sfera sa de libertăți nu este afectată , în niciun mod. Un stat limitat şi
puternic este acela care nu transformă administrația publică în terenul de satisfacere al
clientelei de partid. Un stat limitat şi puternic este cel care acordă meritului posibilitatea
de a fi recunoscut şi promovat.
Piaţa liberă
Piața liberă presupune luarea unor decizii de către cei ce participă la schimbul liber însă,
luarea acestor decizii, presupune un anumit nivel de cunoaștere, de interpretare a
informațiilor primite de către cei care participă la schimbul liber. E adevărat că fiecare
învață din experiența proprie dar educația înseamnă mai mult, înseamnă să înveți din
experiența celorlalți, de mii de ani. O piață liberă este cu atât mai eficientă cu cât actorii
care participă la schimbul pe piața liberă sunt mai educați, mai pregătiți să ia decizii.
Încurajăm inițativa privată în orice domeniu, nu numai în economie. Considerăm că
statul trebuie să încurajeze și chiar să recompenseze prin facilități fiscale inițiativa
privată în cercetare, în sănătate, în educație, în cultură, în asistență socială.
Credem în responsabilitatea cetățenească și solidaritate și credem că solidaritatea
trebuie să se întîmple mai ales în afara statului. Pentru ca solidaritatea să funcționeze cu
adevărat și să fie orientată nu către impostori, nu către șarlatani, ci către aceia dintre
cetățeni care au cu adevărat nevoie de ajutor, credem că e nevoie de responsabilitatea
și creativitatea pe care numai inițiativa privată le poate da.
Individ, patriotism şi comunitate
Viitorul unei națiuni nu se poate fi imaginat în absența unei referiri la tradiție.
Dimensiunea conservatoare a ideologiei Forței Civice înseamnă, înainte de toate,
această încredere în capacitatea tradiției româneşti autentice de a fi un reper al
conduitei publice. Tradiția este acea ințelepciune care ne ghidează în vremuri de
rătăcire. Tradiția este obstacolul pe care îl ridică, împotriva tentațiilor revoluționare şi
radicale de a lichida semnificația trecutului.Tradiția este legată de o viziune asupra individului, familiei şi comunității. Departe de a fi
o entitate izolată, personalitatea umană este prinsă în cercurile familiei şi comunităților
locale. Forța Civică este ataşată idealului luminos al patriotismului constituțional.
Indiferent de rasă şi de religie, cetățenii participă la acest efort de a clădi o republică ce
aduce împreună tradițiii plurale. Patriotismul constituțional este alternativa la
naționalism şi la populism, de vreme ce încurajează înrădăcinarea loialităților în solul
respectului pentru legea fundamentală. Moştenirea minorităților din spațiul României
este un patrimoniu care îşi poate aduce contribuția la revitalizarea unui instinct sănătos
al dragostei de patrie.
Proprietatea
Este principala motivație a muncii noastre, este legătura dintre generații, este memorie
palpabilă, este motorul dezvoltării și garanția libertății. Muncim, creăm, economisim,
acumulăm pentru a lăsa copiiilor noștri, pentru a lăsa ceva după noi. Dacă totul ar porni
de la zero la fiecare generație, dacă totul s-ar reseta și tot ceea ce s-a creat înainte s-ar
distruge, s-ar șterge de pe fața pămîntului, nimeni nu ar mai avea motivația muncii, a
creației, a econimisirii, a acumulării. O țară care nu respectă și nu garantează
propritetatea, este o țară care pornește de la zero cu fiecare nouă generație, este o țară
fără memorie și fără motivație, o țară în paragină. Neavând proprietate, nu avem
rădăcini, nu avem stabilitate, garanția viitorului, nu avem ce lăsa urmașilor, sîntem
dezrădăcinați în bătaia vîntului, nu avem pentru ce munci și ce apăra. Proprietatea este
nu numai legătură între părinți și copii, între generații, a continuității, nu este doar
memorie vie, palpabilă, nu este numai motivație a muncii, a creației, a economisirii, a
păstrării, este și garanție a libertății. Proprietatea începe cu proprietatea asupra propriei
ființe, ceea ce putem defini drept libertate. Proprietatea este garanția binelui comun,
este garanția viitorului, este garanția că vom munci și vom crea, că vom păstra și vom
clădi, că vom îngriji și vom da mai departe. Respectul pentru proprietate este respectul
pentru muncă, este respectul pentru creație, este respectul pentru trecut și grija pentru
viitor.

Solidaritatea

Solidaritatea este empatie, imaginație și conștiința unui destin comun. Pornește de la
puterea de a te imagina în locul celuilalt, celui aflat în nevoie la un moment dat, celui ce
trece printr-un moment greu.Solidaritatea este și recunoștință în același timp.
Recunoștința celui care se consideră norocos sau binecuvântat și care vrea să-și arate
această recunoștință ajutând, dând înapoi ceva societății. Solidaritatea este conștiința
unui destin comun, conștiința apartenenței, a ceea ce ne apropie și ne ține împreună.
Solidaritatea este un drum cu două sensuri, se manifestă reciproc.

Partidul Forța Civică este partidul acelora care cred că efortul individual în libertate
trebuie să se împletească cu efortul comun în solidaritate pentru a da binele comun,
atât pentru noi, cei de azi, cât și pentru generațiile viitoare.